keskiviikko 21. syyskuuta 2016

HOW TO FIND YOUR WRITER'S VOICE

Mä rakastan kirjoittamista, kieliä, sanoja, synonyymejä ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää. Oon kirjoittanut niin kauan kuin oon vain osannut, se on aina kiinnostanut. Ala-asteelta alkaen äidinkieli oli mun lemppariaine ja jäin omasta tahdostani koulun jälkeen vielä tukiopetukseen käsialasta ja kirjoittamisesta. Tykkään kirjoittaa, ihan sama onko kyse bloggaamisesta, kauppalistasta, tutkielmasta, novellista tai ihan mistä vaan.

Koska tää on mulle niin rakas aihe, oon myös lukenut paljon kirjoittamisesta ja siitä, miten tulla paremmaksi siinä. Lisäksi ihan vaan jatkuvasti jotain kirjoittamalla oon oppinut paremmaksi. Tänään haluaisin jakaa muutaman vinkin teidänkin kanssa - nää on sovellettavissa ihan mihin tahansa ja kaikkeen kirjoittamiseen, esimerkiksi siis koulun kirjoitustöihin tai bloggaamiseen! (Erityisesti kuitenkin subjektiivisiin teksteihin.) Nämä vinkit auttaa sua löytämään ns. oman äänesi kirjoittajana, mutta ei ole mitään yleismaailmallisia "näin kuuluu kirjoittaa" -ohjeita. Kirjoittaminen on usein luovaa hommaa ja oma "käsiala" saa ja kuuluu näkyä!

I love writing, languages, words, synonyms and everything else that's related. I have been writing as long as I've just been able to, it has always been an interest of mine. I love writing, no matter whether I'm writing a blog post, a shopping list, an essay, a short story or anything.

Because I love the subject so much, I've also read a lot about writing and how to become better. In addition, I've learned a lot just by writing. Today I want to share a few tips with you as well! These tips will help you to find your writers voice, so there are no general "this is how you write" - guidelines. Writing is often a creative work and your own "handwriting" could and should be seen!

how to write better

Ihan ensimmäiseksi suosittelen lukemaan paljon! Käytännössä kaikkea kannattaa lukea: mitä monipuolisemmin on lukenut erilaisia tekstejä ja tekstityyppejä, sitä monipuolisemmin osaa hyödyntää tietyn tyyppisille teksteille ominaisia piirteitä omassa kirjoittamisessaan. Mä suosittelen siis lukemaan kaikkea tietokirjoista runoihin, blogeista pakinoihin ja iltapäivälehdistä sarjakuviin!

Jos haluat erityisesti kehittää kirjoitustaitojasi tietyntyyppisten tekstien kirjoittamisessa, niin silloin kannattaa lukea erityisen paljon juuri sen tyyppisiä tekstejä. Bloggaajan kannattaa siis lukea muidenkin blogeja. Jos taas haluat kirjoittaa parempia esseitä, lue muiden esseitä. Jos haluat kirjoittaa parempaa fiktiota, lue muiden fiktionaalisia tekstejä!

Lukiessa kannattaa keskittyä varsinaisen sisällön lisäksi tekstin tyyliin, sävyyn, sanavalintoihin ja rakenteeseen. Mieti, mikä niissä kuulostaa hyvältä, mikä toimii ja sitten taas toisaalta mikä ei toimi. Hyödynnä niitä hyvältä kuulostavia juttuja omassakin kirjoittamisessasi! Älä kuitenkaan suoraan kopioi muita.

Sen lisäksi, että monipuolinen lukeminen on hyväksi, myös monipuolinen kirjoittaminen on hyväksi! Ihan tavallisessa arkielämässäkin tulemme kirjoittaneeksi erilaisia tekstejä: muistilappuja, sähköposteja, hakemuksia, tekstiviestejä, Facebook-päivityksiä ja kauppalistoja. Jos omaa kirjoittamista haluaa kehittää, kannattaa kuitenkin kirjoittaa paljon, paljon muutakin. Tekemällä oppii, eikö vain?

Muiden tekstien lisäksi kannattaa lukea myös niitä omia tekstejä. Jos vertaan vaikkapa tällä viikolla kirjoittamiani blogitekstejä vuoden takaisiin tai kahden vuoden takaisiin blogiteksteihini, on ero huomattava! Oman kehityksensä huomaa vasta, kun vertaa uudempia tekstejä aikaisempiin. Omia tekstejä lukiessa kannattaa myös miettiä, mikä siinä omassa tekstissä tökkii ja mikä kuulostaa hyvältä. Seuraavalla kerralla kannattaa välttää niitä juttuja, jotka omasta mielestä tökkii ja hyödyntää niitä juttuja, jotka kuulostavat hyvältä.

First of all, I recommend you to just read a lot. You should read all kinds of things. If you read a huge variety of different texts and different types of texts you learn a huge variety of different characteristics that are typical to certain types of texts. Then you can use those characteristics in your own writing.

If you want to improve your writing not just generally but with a specific type of text, you could focus on reading just those kinds of texts. So if you for example want to write better blog posts, you probably should read a lot of blogs. If you want to write better essays, you should read a lot of essays and so on.

While reading, you should focus on not just the content but also on the style and tone of the text, the word choices and the structure. Think over which parts of the text sound especially good and which parts of the text don't work as well. Then you can try to use the elements that work in your own writing as well. Just make sure you're not directly copying others!

In addition to reading lots of different things, you should write lots of different things. Even in our mundane everyday life we write a variety of different texts: notes, emails, applications, text messages, Facebook statuses and shopping lists. If you want to improve your writing, it is useful to write a lot of other things as well. You learn by doing, right?

Along with reading texts written by others, you should read your own texts. If I compare for example my blog posts from this week to the ones I've written a year ago or two years ago, the difference is huge! Comparing your older and newer texts is a great way to see, how much you have improved already. And also while reading your texts, try to identify which parts work and which parts don't.

kirjoitusvinkkejä bloggaajalle

Kannattaa myös antaa muiden lukea sinun tekstejäsi. Tekstejä ei tarvitse laittaa julkisesti esimerkiksi blogiin (toki sekin voi olla toimiva keino saada palautetta), mutta antaa vaikka vanhemmille, sisaruksille tai kavereille luettavaksi. Mä annoin tosi usein kaikki esseet ja muut koulutekstit äidille "oikoluettavaksi" ja sain hyvää palautetta ja korjailin niitä mun tekstejä. Ihan sokeasti ei kannata kuitenkaan kuunnella muiden palautetta - kuten jo sanoin, kirjoittaminen on luovaa työtä, eikä se ole mustavalkoista, vaan on paljon harmaatakin aluetta. Kannattaa antaa sen oman persoonan näkyä omissa teksteissä (jos tekstin tyyppi sen sallii) ja kirjoittaa omalla tyylillään!

Sitä omaa kirjoitustyyliä kannattaakin miettiä. Varsinkin jos nyt puhutaan teksteistä, joissa kirjoittajan persoona saa olla näkyvillä (ei siis objektiivisista, tieteellisistä teksteistä). Esimerkiksi esseitä, blogitekstejä tai kolumneja kirjoittaessa oma kirjoitustyyli on tärkeä. Pohdi siis, millä tyylillä haluat kirjoittaa: humoristisesti, positiivisesti, avoimesti, suorasanaisesti... Kirjoitustyylejä on yhtä monta kuin kirjoittajiakin!

Kun tiedät, minkälaisia tekstejä haluat tuottaa, palataan taas siihen lukemiseen. Jos vaikka haluat kirjoittaa suorasanaisia kolumneja, kannattaa lukea suorasanaisia kolumneja. Miettiä, miksi ne ovat suorasanaisia ja mikä niissä taas toimii ja mikä ehkä ei toimi. Jos taas haluat kirjoittaa positiivisia blogitekstejä, kannattaa lukea positiivisia blogeja ja miettiä miten positiivisuus näkyy niissä teksteissä!

It could also be useful to allow others to read your texts. You don't necessarily have to put your texts publicly into a blog for example (even thought that could also be a good way to get feedback), but let your parents, siblings or friends read them. I often gave my school essays for my mom to read through and then fixed them with her. You have to be careful not to trust others blindly thought. As I already mentioned, writing is a creative job and you should let your own personality show from your texts. Write with your own writing style!

And that is an important thing to think about: which kind of a style do you want to write with. Decide whether you want to have for example a positive style, a humorous style, an open style and so on. There are as many styles to write as there are writers!

When you know, which style of texts you want to produce, we'll come back to the reading. For example, if you want to write straight-forward columns, you should read straight-forward columns. Try to figure out, what makes those columns straight forward and how to apply those elements in your writing as well. If you want to write positive blog posts, read positive blogs and try to figure out what makes them so positive!

kirjoittaminen

Joskus kirjoittajalle on hyötyä myös tauoista. Jos tuntuu, että tekstin kirjoittaminen vähän tökkii, kannattaa se ehkä jättää hetkeksi, tehdä ja ajatella jotain ihan muuta, ja palata siihen sitten myöhemmin. Mulla esimerksiksi on blogin luonnoksissa useampikin teksti hautumassa. Tuntuu, että haluan kirjoittaa aiheesta x, mutta en vain saa ajatuksiani vielä järkeviksi lauseiksi. Kun niihin teksteihin palaa myöhemmin, huomaa että oho, mites mä noin kummallisesti tuon lauseen kirjoitin, kun asian voisi ilmaista paljon fiksumminkin. Väkisin ei siis kannata kirjoittaa!

Tekstiä ei myöskään kannata väkisin venyttää pidemmäksi, kuin se luonnostaan tulee. Jos tuntuu, että esseeseen ei tule sisältöä kuin kolme ja puoli sivua, niin sitä on ihan turha yrittää jaaritella ja venytellä viisi-sivuiseksi tekstiksi. Ja jos tuntuu, että esimerkiksi blogipostaukseen ei tule tekstiä kuin muutaman lauseen verran, niin silloin ei kannata kirjoittaa sen enempää! Lukija kyllä huomaa, jos tekstiä on väkisin jatkettu ihan vain sen takia, että sen "pitäisi" olla tietyn mittainen. Kirjoita niin paljon kuin asiaa on ja lopeta sitten!

Sometimes a writer could also benefit from taking brakes. If you feel like you have to really try hard to just be able to write even a few words, stop writing. Leave the text for a while, do something else. Come back to the text later with fresh thoughts! I for example have quite a few blog posts brooding in my drafts. I feel like writing about a subject, but I just can't make my thoughts form reasonable sentences. When I come back to those texts later, I see that oops, why did I write something like that when it would make so much more sense if I wrote something like this. So you shouldn't force yourself to write.

You also shouldn't force yourself to write a longer text than it naturally comes. So if you feel like your essay content is only three and a half pages, don't try to stretch it o be a five-page long. And if you feel like you don't have more than a few sentences long blog post, don't try to add something to it just because the text "should" be this long or that long. Write as much as you have something to say and stop then.

writer's voice

Mä rakastan miettiä synonyymien hienoisia merkityseroja ja sanajärjestyksen vaikutusta lauseen merkitykseen ja sävyyn sekä sanavalintoja yleensäkin. Tietenkään pitkän tekstin jokaista sanaa ei voi tai ainakaan ei ole järkevä jäädä miettimään, mutta joskus pientenkin merkityserojen pohtiminen voi olla hyödyksi. Yhdenkin sanan muuttaminen voi muuttaa koko lauseen sävyn ihan erilaiseksi.

Viimeisenä muistutan, että ole rehellinen ja ole oma itsesi! Kirjoita siitä mistä huvittaa kirjoittaa, niin paljon kuin huvittaa ja sillä tyylillä kuin huvittaa! Anna oman tyylisi näkyä ja ole aito, oma itsesi!

I also love to think about the subtle differences between synonyms and how the order of the words affect the meaning and the tone of the sentence. Obviously you can't think about every single word to much while writing, but sometimes it is useful to carefully choose a word. Just changing one word could change the meaning or the tone of the sentence to something totally different.

The last thing I want to mention is to be honest and to be you! Write about what you feel like writing, as much as you feel like and use the writing style you feel like. Let your personality show and be genuinely yourself.

Mitkä on teidän parhaita vinkkejä oman kirjoitustyylin löytämiseen ja kirjoittamisessa kehittymiseen?

What are your best tips for finding your own writing style and improving your writing?

4 kommenttia:

 1. Tosi hyviä vinkkejä! Synonyymit kyllä on ihan mahtavia vaihtelevan tekstin tekemiseks, ja usein ainakin ite vaihtelen kahta sanaa, etten toista vaan yhtä sanaa(ei hän käveli, hän puhui, hän juoksi, hän käveli, hän itki tai Pekka käveli, Pekka puhui, Pekka juoksi, Pekka käveli, Pekka itki vaan Pekka käveli, hän puhui, Pekka juoksi, hän käveli, Pekka itki)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos!! Ja joo, niin on. Teksti on paljon jouhevamman olonen kun se on sellasta vaihtelevaa eikä samat sanat toistu jatkuvasti (ellei ne sit oo tyylikeino korostaa jotain) ! :)

   Poista
 2. Pitkä mutta tosi opettavainen teksti, kiitos tästä :)


  https://iinaemiliasd.blogspot.fi/

  VastaaPoista